Ovjereni prijevod, da ili ne?

Sudski tumač, tko je to?

Mnoštvo klijenata muči ista dilema. Imaju dokument koji je potrebno prevesti, a nisu sigurni treba li im ovjera sudskog tumača ili ne. Prvi savjet je da pitate osobu, tvrtku ili ustanovu za koju vam je potreban prijevod. U pravilu je ovjera sudskog tumača potrebna kod prijevoda isprava koje će se koristiti u službene svrhe, kao što su sudska rješenja, presude, punomoći, izvadci iz sudskog registra i slično.

 

A tko je sudski tumač i kako izgleda ovjereni prijevod? Sudski tumač je osoba koju imenuje županijski ili trgovački sud, a njegova je dužnost prevoditi na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, s hrvatskoga na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednoga na drugi strani jezik za koje je imenovan. Sudski tumač izdaje ovjerene prijevode i svojim žigom ovjerava istovjetnost prijevoda s izvornim dokumentom.

 

Ovjera sudskog tumača sastoji se od teksta ovjere, potpisa i pečata sudskog tumača. Svaki ovjereni prijevod se upisuje pod posebnim brojem u knjigu ovjera određenog sudskog tumača.

 

Zadnje je pitanje razlike u cijeni ovjerenog i neovjerenog prijevoda. Ovjerene prijevode mogu izraditi isključivo ovlašteni sudski tumači, stoga je cijena ovjerenog prijevoda veća od cijene prijevoda bez ovjere.

 

Saznajte još: O nastajanju prijevoda