Pisani prijevod s ovjerom

Sudski tumač

Sudski tumač je osoba koju nakon položenog ispita za sudske tumače imenuje Županijski ili Trgovački sud na razdoblje od četiri godine. Svojim potpisom i pečatom sudski tumač potvrđuje da je prijevod koji je načinio na ciljnom jeziku istovjetan izvorniku na polaznom jeziku.

Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod je prijevod koji izdaje nadležni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom.